Asevelvollisuuden uudistumista pohtinut komitea on saanut työnsä päätökseen ja ehdottaa kaikille
pakollisia kutsuntoja. Kutsuntakokonaisuutta laajennettaisiin koko ikäluokan osallistumisen lisäksi myös sisällöltään; tavoitteena olisi laajempi koko ikäluokan tarkastus, joka mahdollisesti antaisi enemmän tietoa
terveydestä, maanpuolustuksesta ja ehkäisisi syrjäytymistä esimerkiksi liittämällä kutsuntoihin etsivän
nuorisotyön mahdollisuuden. Suunnitteilla olisi myös uusi palvelusluokka.


Nykyiset kutsunnat voivat olla ensimmäinen kokemus nuorille, joissa kohtelu eroaa sukupuolesta riippuen,
sillä kutsunnat ovat pakollisia vain miehille. Naisten määrääminen kutsuntoihin rohkaisisi varmasti monia
naisia osallistumaan vapaaehtoiseen palvelukseen ja koko ikäluokan kutsunnat edistäisivät selkeästi tasa-arvoista nuorten kohtelua. Uusi palvelusluokka avaisi mahdollisuuden palvelukseen motivoituneille nuorille,
jotka eivät esimerkiksi terveydellisestä syystä ole aikaisemmin voineet palvelusta suorittaa. Näin
kokelaitten määrää nousisi ikäluokkien pienentyessä.


Askel kohti tasa-arvoisempaa ja yhdenvertaisempaan suuntaan täytyy uskaltaa ottaa ripeästi. Toivon, että
esimerkiksi kaikkia koskevasta kansalaispalvelusmallista on tulevaisuudessa keskustelua, vaikka
käytännössä sen toteuttamisessa on paljon suunniteltavaa, pohdittavaa ja toteutettavaa.
Kokonaisuudessaan uudistus kuulostaa lupaavalta ja tärkeältä liikkeeltä kohti
sukupuolten yhdenvertaisuuden vahvistamista ja maanpuolustustahdon positiivista kehitystä.


Jenni Mannila

*Suomen laki ei tunnista muunsukupuolisia, minkä vuoksi tekstissä puhutaan vain miehistä ja naisista.