Seinäjoen nuorisovaltuuston tärkeimmät tehtävät ovat nuorten asioiden ajaminen sekä tiiviin yhteyden ylläpito kaupungin kanssa. Nuorisovaltuuston tavoitteena on myös seurata kaupungin päätöksentekoa erityisesti nuoria koskevien asioiden osalta. Vuonna 2023 nuorisovaltuusto pyrkii edelleen tavoittamaan laajasti ympäri Seinäjoen eri oppilaitoksissa opiskelevia tai erilaisissa työpaikoissa työskenteleviä nuoria ja tuoda tietoutta toiminnastamme kaikille näille nuorille. Haluamme panostaa erityisesti Nurmon, Peräseinäjoen ja Ylistaron alueella asuvien nuorien kontaktointiin.

Laaja kuva

Seinäjoen nuorisovaltuusto on demokraattinen toimielin ja haluaa aina tukea itsekin demokratiaa ja sen säilymistä. Demokratian rinnalla tasa-arvo on aina ajankohtainen sekä tärkeä osa toimintaamme. Haluamme ajaa kaikkien seinäjokisten nuorten asioita heidän asuinpaikastaan, oppilaitoksestaan, työpaikastaan tai puoluekannastaan riippumatta. Seinäjoen nuorisovaltuusto haluaa omalta osaltaan vähentää ja poistaa syrjintää sekä rasismia konkreettisin keinoin eli esimerkiksi tietoutta lisäämällä. Nuorisovaltuusto kantaa huolta nuorten mielenterveydestä sekä haluaa ajaa nuorillekin suunnattuja parempia palveluita, kuten matalan kynnyksen apupisteitä.

Yhteisöllisyys

Nuorisovaltuuston keskeinen tehtävä on yhteisöllisyyden luominen sekä kaupungin nuorten että nuorten ja nuorisovaltuuston välille. Yhteisöllisyyden pitää näkyä myös nuorisovaltuuston sisäisessä toiminnassa: otetaan kaikki huomioon tasavertaisina jäseninä, keskustellaan asiallisesti ja autetaan toista, myös pyytämättä. Muistetaan, että tärkeintä on, että asiat tulevat hoidetuksi eikä kukaan kuormitu suuresta työmäärästä. Ei unohdeta tuttua sanontaa: “delegoi jos et muuta voi”! Mahdollisissa kiistoissa muistetaan, että asiat riitelevät, eivät ihmiset ja että kompromissi on aina vaihtoehto.

Päätöksenteko

Nuorisovaltuusto aikoo toimia aktiivisesti tänäkin vuonna kaikissa valtuuston, lautakuntien sekä työryhmien edustuspaikoissa. Nuorisovaltuusto tutustuu edelleen lupa-asiainlautakunnan esityslistoihin ja ottaa kantaa mahdollisuuksien mukaan. Jatkamme taistoa kaupunginhallituspaikan puolesta tänäkin vuonna. Ilman aitoa vaikuttamismahdollisuutta ei myöskään voi todeta nuorisovaltuustolla olevan vakiintunutta tai vankkaa asemaa kaupungissamme.

Syrjäytyminen ja päihteet

Syrjäytyminen on vakava ongelma, jota ehkäisemässä ja ongelmia ratkomassa myös Seinäjoen nuorisovaltuusto haluaa olla mukana. Nuorisovaltuusto on mukana päihde-ehkäisytoiminnassa, ja haluammekin olla osana vähentämässä ja ennaltaehkäisemässä nuorten päihteiden käyttöä. Nuorisovaltuusto tekee tätä työtä Festaripakkatyöryhmässä, joka aktivoituu jälleen kesän mahdollisia festivaaleja kohti käydessämme.

Me ja muut

Seinäjoen nuorisovaltuusto on osa sekä Suomen Nuorisovaltuustojen liittoa kuin myös sen piirijärjestöä, Pohjanmaan piiriä. Tänä vuonna haluamme tehdä yhteistyötä piirin muiden nuvien kanssa ja mahdollisesti hankkia piirin ulkopuolelta ystävyysnuorisovaltuusto. Yhteistyötä voisi tehdä esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä. Myös Etelä-Pohjanmaan nuorisovaltuuston toimintaan tarvitaan meiltä aktiivisia jäseniä. Varsinaisten jäsenten lisäksi myös muiden nuorisovaltuutettujen on tärkeää olla kärryillä alueellisen nuvan kuulumisista ja päätöksistä.

Tapahtumat

Tapahtumien tarkoituksena on paitsi luoda näkyvyyttä Seinäjoen nuorisovaltuustolle kuin myös koota nuorisovaltuutettuja ja muita kaupungissamme asuvia tai opiskelevia nuoria yhteen. Vuoden 2023 tavoitteena on järjestää erilaisia tapahtumia ympäri Seinäjokea, kuten Nurmossa, Peräseinäjoella ja Ylistarossa. Tavoitteenamme on, että vuonna 2023 järjestettävät tapahtumat toteutetaan  nuorten omien toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Ideaksi on noussut, että voisimme mahdollisesti järjestää keikan nuorille artisteille sekä nuorille seinäjokisille bändeille. Nuorisovaltuusto voi myös pitää sosiaalisessa mediassaan kyselyn tapahtumista, joita nuoret toivoisivat.

Näkyvyys

Vuonna 2022 Seinäjoen nuorisovaltuusto on edelleen ollut esillä mediassa muun muassa lehtihaastattelujen ja Yle-uutisten kautta. Haluamme tänä vuonna olla edelleen esillä kaupungin päätöksenteossa ja osoittaa aktiivisuutta nuoria koskevissa asioissa.  Tänä vuonna haluamme nostaa vuonna 2021 valmistuneiden nettisivujemme näkyvyyttä. Nettisivuille pyrimme päivittämään aina muun muassa tulevia juttuja sekä silloin tällöin myös omaa blogiamme. Nettisivujemme avulla tavoitamme toivottavasti myös heitä, jotka eivät kuluta sosiaalisen median alustoja. Hyvällä näkyvyydellä tavoitamme paremmin ihmisiä ja lisäämme tietoutta nuorisovaltuuston toiminnasta sekä nuorille ajankohtaisista asioista.

Eduskuntavaalit 2023

Vuonna 2023 järjestetään eduskuntavaalit. Nuorisovaltuuston tehtävänä on kertoa vaaleista nuorille ja innostaa nuoria äänestämään. Voimme jakaa sosiaalisessa mediassa vaaleihin liittyviä materiaaleja, kuten vaalikoneen nettisivuja. Mahdollisesti voimme myös toteuttaa eduskuntavaaliehdokkaiden paneelin lukioiden ja ammattikoulujen opiskelijakuntien hallitusten kanssa. Haluamme, että nuorten äänestysprosentti Seinäjoella nousee entisestään.

Vuoden nuva

Seinäjoen nuorisovaltuusto valittiin vuonna 2020 Suomen Vuoden Nuorisovaltuustoksi. Saimme tunnustuksesta johtuen paljon positiivista huomiota ja vuonna 2023 tavoitteenamme onkin pitää yllä hyvää mainettamme ja hoitaa tehtävämme aktiivisesti ja mallikkaasti.