Seinäjoen nuorisovaltuuston tärkeimmät tehtävät ovat nuorten asioiden ajaminen sekä tiiviin yhteyden ylläpito kaupungin kanssa. Nuorisovaltuuston tavoitteena on myös seurata kaupungin päätöksentekoa, erityisesti nuoria koskevien asioiden osalta. Vuonna 2022 nuorisovaltuusto pyrkii edelleen tavoittamaan laajasti kaikissa eri oppilaitoksissa opiskelevia tai erilaisissa työpaikoissa työskenteleviä nuoria ja tuoda tietoutta toiminnastamme kaikille näille nuorille.

Laaja kuva

Seinäjoen nuorisovaltuusto on demokraattinen toimielin ja haluaa aina tukea demokratian säilymistä. Demokratian rinnalla tasa-arvo on aina ajankohtainen sekä tärkeä osa toimintaamme. Haluamme ajaa kaikkien seinäjokisten nuorten asioita heidän oppilaitoksestaan, työpaikastaan tai puoluekannastaan riippumatta. Seinäjoen nuorisovaltuusto haluaa omalta osaltaan vähentää ja poistaa syrjintää sekä rasismia konkreettisin keinoin eli esimerkiksi tietoutta lisäämällä. Nuorisovaltuusto kantaa huolta nuorten mielenterveydestä sekä haluaa ajaa nuorillekin suunnattuja parempia palveluita, kuten matalan kynnyksen apupisteitä. Seinäjoen nuva yhdessä muiden hyvinvointialueemme nuvien kanssa haluaa olla mukana viemässä Etelä-Pohjanmaan nuorisovaltuustoa kabinetteihin Nuva ry:n aluevaalikampanjan mukaisesti. Suomeksi sanottuna: nuorisovaltuustot eivät saa unohtua kun puhutaan tulevaisuuden Etelä-Pohjanmaan hyvinvoinnista.

Yhteisöllisyys

Nuorisovaltuuston keskeinen tehtävä on yhteisöllisyyden luominen sekä kaupungin nuorten että nuorten ja nuorisovaltuuston välille. Yhteisöllisyyden pitää näkyä myös nuorisovaltuuston sisäisessä toiminnassa: otetaan kaikki huomioon tasavertaisina jäseninä, keskustellaan asiallisesti ja autetaan toista, myös pyytämättä. Muistetaan, että tärkeintä on, että asiat tulevat hoidetuksi eikä kukaan kuormitu suuresta työmäärästä. Muistetaan edelleen tuttu sanonta: “delegoi jos et muuta voi”! Mahdollisissa kiistoissa muistetaan, että asiat riitelevät, eivät ihmiset ja että kompromissi on aina vaihtoehto.

Päätöksenteko

Nuorisovaltuustolla on edustuspaikat läsnäolo- ja puheoikeudella neljässä eri lautakunnassa: hyvinvointi-, elinvoima-, kaupunkiympäristö- sekä kasvatus- ja opetuslautakunnassa. Nuorisovaltuusto tutustuu edelleen työryhmin lupa-asiainlautakunnan sekä kasvatus- ja opetuslautakunnan esityslistoihin ja ottaa kantaa mahdollisuuksien mukaan. Jatkamme taistoa lautakuntapaikkojen puolesta tänäkin vuonna. Ilman aitoa vaikuttamismahdollisuutta ei myöskään voi todeta nuorisovaltuustolla olevan vakiintunutta tai vankkaa asemaa kaupungissamme. Puheenjohtajalla on puhe-, ja läsnäolo-oikeus kaupunginvaltuuston kokouksiin. Kaupunginhallituspaikkaa tunnustelimme vuonna 2021 ja sen saaminen on yksi tavoitteistamme myös vuonna 2022.

Syrjäytyminen ja päihteet

Syrjäytyminen on vakava ongelma, jota ehkäisemässä ja ongelmia ratkomassa myös Seinäjoen nuorisovaltuusto haluaa olla mukana. Nuorisovaltuusto on mukana päihde-ehkäisytoiminnassa, ja haluammekin ehkäistä päihteiden liikakäyttöä, laittomien päihteiden sekä alaikäisten päihteiden käyttöä. Nuorisovaltuusto tekee tätä työtä Pakkatyöryhmässä, joka aktivoitunee jälleen kesän mahdollisia festivaaleja kohti käydessämme.

Me ja muut

Seinäjoen nuorisovaltuusto on osa sekä Suomen Nuorisovaltuustojen liittoa, Nuva ry:tä kuin myös sen piirijärjestöä, Pohjanmaan piiriä. Tänä vuonna haluamme tehdä yhteistyötä piirin muiden nuvien, kuten esimerkiksi vastikään perustetun Evijärven nuorisovaltuuston kanssa. Koronatilanteen vihdoin niin salliessa yhteistyötä voisi tehdä esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä. Myös Etelä-Pohjanmaan nuorisovaltuuston toimintaan tarvitaan meiltäkin aktiivisia jäseniä. Kolmen tämänhetkisen edustajamme lisäksi myös muiden nuorisovaltuutettujen on tärkeää olla kärryillä alueellisen nuvan kuulumisista ja päätöksistä. Etelä-Pohjanmaan nuorisovaltuuston tulevaisuudessa toivottavasti toimittama aktiivinen ja konkreettinen nuorten edunvalvonta on jokaisen nuvalaisen asia.

Tapahtumat

Tapahtumien tarkoituksena on paitsi luoda näkyvyyttä Seinäjoen nuorisovaltuustolle kuin myös (ja erityisesti) koota nuorisovaltuutettuja ja muita kaupungissamme asuvia tai opiskelevia nuoria yhteen. Tapahtumia ei ole järjestetty nyt kahteen vuoteen. Vuonna 2020 maaliskussa tarkoituksenamme oli järjestää yhteistyössä Suomen lukiolaisten liiton pohjanmaan piirin kanssa kirjakirpputori. Myös Nuorten yrittäjien avuksi suunnitteilla olleet NY-myyjäiset ovat edelleen pöydällä ja vailla toteutusta. NY-myyjäisten tarkoituksena olisi järjestää sellaiset myyjäiset, joissa oman NY-yrityksen omistavat nuoret voisivat myydä tuotteitaan. Reilu vuosi sitten olimme jo melkein toteuttamassa Kasino-elokuvan elokuvanäytöksen järjestämistä kaikille seinäjokisille nuorille Rytmikorjaamolla, mutta sitten päälle iskivät vuoden 2020 rajoitukset. Meillä on siis luonnokset jo kolmelle toteutusta vaille olevalle tapahtumalle mutta edelleen myös uudet tapahtumaideat ovat tervetulleita.

Näkyvyys

Vuonna 2021 Seinäjoen nuorisovaltuusto kantautui nimenä varmasti todella monen suomalaisen korviin, myös kaupunkimme sekä maakuntamme ulkopuolella. Toukokuun viimeisenä päivänä alkanut vegaani-aloitteesta syntynyt kohu paisui ja päätyi lopulta jopa valtakunnallisiin uutisiin asti. Näkyvys oli tietysti hienoa, mutta meitäkin harmittaa että sen piti tapahtua kaupunkimme imagokolhun kustannuksella. (Kirjoitettaessa googleen Seinäjoen kaupunginvalt… se tarjoaa kaupunginvaltuusto-sanan jatkeeksi “vegaani”) Vaikka pahin kohu laantui viimeistään koulujen kesälomien päätyttyä, asia ei unohtunut meidän lisäksi selkeästi myöskään kaikelta medialta. Lehtijuttuja kirjoitettiin muun muassa Anna-lehteen sekä vuoden 2021 puheenjohtajaamme Lounaa haastateltiin jopa Helsingin Sanomiin, joka teki kattavan jutun nuorten kuulemisesta. Tänä vuonna olemme toivottavasti parantaneet näkyvyyttämme myös syksyllä valmistuneiden omien nettisivujemme avulla. Nettisivut ovat nyt toimivat ja sivusto on visuaalisestikin kaunis. Sivuille pyrimme päivittämään aina muun muassa tulevia juttuja sekä silloin tällöin myös omaa blogiamme. Nettisivujemme avulla tavoitamme toivottavasti myös heitä, jotka eivät kuluta sosiaalisen median alustoja. Hyvällä näkyvyydellä tavoitamme paremmin ihmisiä ja lisäämme tietoutta nuorisovaltuuston toiminnasta sekä nuorille ajankohtaisista asioista.

Vuoden nuva

Seinäjoen nuorisovaltuusto valittiin vuonna 2020 Suomen Vuoden Nuorisovaltuustoksi. Saimme tunnustuksesta johtuen paljon positiivista huomiota ja vuonna 2022 tavoitteenamme onkin pitää yllä hyvää mainettamme ja hoitaa tehtävämme aktiivisesti ja mallikkaasti.