Viimeisimmät aloitteet

Mielenterveystarkastus osaksi kouluterveydenhuoltoa

Nuvakummit jättivät puolestamme aloitteen mielenterveystarkastusten lisäämiseksi kouluihin. Aloite esittää, että mielenterveystarkastukset osana oppilas- ja opiskelijaterveydenhuoltoa otetaan käyttöön Seinäjoella.

Moposuora

Nuvakummit jättivät puolestamme aloitteen moposuoran rakentamisesta Seinäjoelle. Aloite esittää, että Seinäjoelle rakennetaan mopoilijoiden käyttöön virallinen ja liikenteeltä eristetty turvallinen moposuora.

Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille

Nuvakummit jättivät puolestamme aloitteen koskien maksuttoman ehkäisyn laajentamista koskemaan alle 25-vuotiaita. Aloite sisältää mahdollisuuden eri ehkäisymenetelmien kokeiluun ja niistä itselleen sopivan valintaan sekä mahdollisuuden keskustella sopivasta ehkäisymenetelmästä ammattilaisen kanssa.

Lääkärintarkastukset toisella asteella

Nuvakummit jättivät puolestamme aloitteen koskien lääkärintarkastuksia toisella asteella. Seinäjoella toisen asteen laissa määrätyt lääkärintarkastukset eivät toteudu. Aloitteessa vaadimme, että toisen asteen opiskelijoille järjestetään pakollinen lääkärintarkastus.

Luokkakokojen pienentäminen

Nuvakummit jättivät puolestamme aloitteen koskien luokkakokojen pienentämistä Seinäjoen kaupungin lukioissa. Aloitteessa vaadimme, että lukioissa otetaan käyttöön kolmenkymmenen opiskelijan suurin mahdollinen luokkakoko. 

Vegaaniruoka mahdollisuus Seinäjoen oppilaitoksiin

Jätimme 2020 aloitteen koskien vegaaniruokaa Seinäjoen oppilaitoksissa. Aloitteessa vaadimme, että vegaaniruokaa tarjotaan kaikissa kouluissa sitä tarvitseville opiskelijoille. Aloite käsiteltiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 31.5.2021, jossa valtuusto päätti lähettää aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

Koulupsykologien määrä suuremmaksi

Aloite vaatii, että Seinäjoella tuetaan nuorten mielenterveyttä entistä vahvemmin sijoittamalla oppilaitoksiin koulupsykologeja tarvittava määrä. Psykologiliitto on arvioinut sopivan mitoituksen olevan yksi psykologi 600-800 oppilasta/opiskelijaa kohden. 

Aloitteen jättivät nuvan puolesta kaikki nuvakummit valtuuston kokouksessa 21.6.2021.