Toisen asteen koulutus Suomessa on ollut jo perinteisesti vuosia hyvin kattava ja vahva. Se tarjoaa nuorille mahdollisuuden valita akateemisen ja ammatillisen urapolun välillä. Näin jokaiselle onkin kattavasti vaihtoehtoja ja jokainen voi peruskoulun jälkeen jatkaa koulutustaan haluamaansa suuntaan. Kuitenkin nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa on arvioitava, kuinka nykyinen järjestelmä toimii tulevaisuudessa.

Toisen asteen koulutus on tärkeä vaihe nuorten elämässä, sillä se tarjoaa perustan tulevaisuuden uralle ja jatko-opinnoille. Se kehittää tarvittavia taitoja, jotka ovat välttämättömiä menestymiselle työelämässä. Laadukas toisen asteen koulutus edistää tasa-arvoa, ehkäisee syrjäytymistä ja avaa ovia monipuolisiin urapolkuihin. Tämä koulutusvaihe on avainasemassa nuorten itsetunnon vahvistamisessa ja heidän kykyjensä kehittämisessä.

Toisen asteen koulutuksella on myös merkittävä rooli akateemisen eriarvoisuuden vähentämisessä. Se tarjoaa kaikille nuorille, taustasta riippumatta, mahdollisuuden hankkia tarvittavat tiedot ja taidot menestykseen. Tämän vuoksi ilmainen toinen aste olisikin hyvin tärkeä säilyttää yhteiskunnassa. Ammatilliset oppilaitokset ja lukiot antavat opiskelijoille valinnanvapautta ja joustavuutta, mikä auttaa löytämään omia mielenkiinnonkohteita. Tämä edistää tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa ja antaa jokaiselle nuorelle mahdollisuuden toteuttaa kyvykkyyttään.

Ei oikeastaan väliä kumpaan toisen asteen koulutukseen lähtee, oli se sitten lukio, ammattikoulu, tai jopa molemmat, niillä on joka tapauksessa yhteiskuntaa kasvattava asema. On siis olennaista alasta riippumatta saada myös nuorten innostus koulutusta kohtaan pysymään korkeana, ja mahdollisesti antaa nuorelle aikaa myös aikuistua ja miettiä, mitä oikeastaan tahtoo tulevaisuudeltaan.

Vaikka ajatellaan, että toiselle asteelle mentäessä on pakko tietää koko elämänsä suunnitelma, tai ainakin nyt opiskelusuunnitelmat täysin, on se vääristynyt ajattelutapa. Toisen asteen koulutuksessa on toki valittava mitä sillä hetkellä on aikomassa tehdä ja mikä juuri sillä hetkellä kiinnostaa, mutta sitä ei ole välttämätöntä ajatella koko loppuelämän ratkaisevana tekijänä. Mieltään voi muuttaa ja opiskelujen suuntaa kääntää. Tärkeintä kuitenkin olisi kouluttautuminen, jolloin ovet tulevaisuuteen pysyisivät auki.