Keväällä 2020 julkaistu Seinäjoen kaupungin hyvinvointiraportti 2019 on laaja hyvinvointikertomus, johon on koottu päivitetyt tiedot valtakunnallisista tilastoista sekä kaupungin toimialoilta kerätty kooste hyvinvointitavoitteiden toteutumisesta.

Raportti on suurimmaksi osaksi nuorten osalta iloista luettavaa. Nuoret kokevat pääsääntöisesti olevansa tyytyväisiä elämäänsä.

Raportista käy kuitenkin ilmi, että seinäjokiset nuoret kokevat erityisen paljon pulaa oleskelutiloista. Jopa 42,7% lukiolaisista kokee oleskelupaikkojen olevan riittämättömät. Tämä luku on suurin koko maassa.

Myös nuorisovaltuustolle tulee jatkuvasti viestejä siitä, kuinka vapaa-ajan oleskelupaikkoja ei ole riittävästi.

Oleskelutilojen puute on suuri etenkin keskustan alueella. Tällä hetkellä keskustassa ei sijaitse yhtäkään nuorisotilaa vaan kaikki sijaitsevat muualla.

Keskustaan olisi tärkeää saada viihtyisä tila, sillä omien havaintojeni mukaan tilan sijainti ja sinne saapumisen matala kynnys ovat avainasemassa, jotta paikka vakiintuisi nuorten keskuudessa. Parhaimmassa tapauksessa keskustan nuorisotila voisi vähentää häiriökäyttäytymistä.

Nuorisotilat ovat turvallisia paikkoja, jotka lisäävät yhteisöllisyyden tunnetta. Asianmukaiset ja viihtyisät nuorisotilat saavat nuoret tuntemaan itsensä arvostetuksi osaksi kaupungin väestöä.

Oleskelutilojen puute näkyy Seinäjoella myös skeittipaikkojen vähäisyydessä.

Monet nuoret ovat toivoneet Seinäjoelle skeittipaikkoja, mutta asiaan ei ole tullut muutosta. Skeittaaminen on Seinäjoella suosittua ja on siksi harmittavaa, että sen harrastaminen on olosuhteiden takia haastavaa.

Nuorten oleskelutiloja tarvitaan lisää. Tämä olisi tärkeää nuorille, jotka ovat kaupungin tulevaisuus.

Päättäjien täytyy tunnistaa tämä tarve.

Louna Yli-Hemminki

Seinäjoen nuorisovaltuusto