Seinäjoen kaupunkiympäristölautakunta pitää ylimääräisen kokouksen 11.6.2020. Kokouksessa käsitellään Alasenpuiston tapahtumakentän yleissuunnitelma, jossa moni asia mietityttää.

Miten kaupunki on laittanut 234 000 euroa kenttään, joka tulee yksityisen yrityksen (TJ Tapahtumanjärjestäjät Oy) tarpeisiin. Tällaiseen löytyy rahaa, mutta samalla opetuksesta säästetään.

Kenttä täytyy toteuttaa päätösten mukaan nurmikenttänä, jotta se on yleisesti käytettävissä. Kuituhiekkakenttä on tarkoitettu vain hevosurheilulle.

Nurmikenttä on vaihdettu pois, koska se tarvitsee kastelua. Kuitenkin myös hiekkakenttää pitää kastella, koska muuten hiekka pölyää pitkin kaupunkia.

Onko nuorilta kysytty asiasta? Esimerkiksi Seamkin opiskelijayhdistykseltä (SAMO), joka on aikaisempina vuosina järjestänyt tapahtumia pellolla. Lisäksi koululaiset ja päiväkotilapset ovat hiihtäneet pellolla. Missä nuoret nyt hiihtävät?

Havaintojemme mukaan kimalaiset ovat alueelta kadonneet. Onko ympäristöselvityksessä huomioitu kimalaiset ja muut pölyttäjät?

Ne ovat tärkeitä tulevaisuutemme kannalta.

Louna Yli-Hemminki

Sofia Leinonen

Seinäjoen nuorisovaltuusto